Ridestierne

Vi er glade for at kunne byde dig velkommen til vores14 km ridestier og springspor i Elmelund Skov. Læs mere om forholdene her og i menuen til venstre.
 
Det er gratis at benytte ridestierne og du må også gerne bruge ridestierne hvis du kommer med en mindre hestevogn som fx en sylky eller marathonvogn. Enkelte steder følger ridestierne skovens øvrige stier, og her beder vi dig være særligt opmærksom på andre skovgæster.
 
Ridestierne er markeret af pæle med grønne piktogrammer, der viser symbolet af en hest med rytter, hvor hestens hoved peger ind mod ridestien. Der er suppleret med pile i stikryds og sving. Springspor er markeret med et sæligt springsspor piktogram.
 
Ridestierne er etableret i 2 m bredde i den eksisterende græsbund og bliver slået af hestelauget et par gange om året. De steder hvor jordbunden er for blød, er der lagt en grusbelægning på stierne. Ridestier med grusbelægning vil i løbet af de næste år gro til med græs og derefter slået som de øvrige græsstier.
 
Vi har også vand i skoven. I den NV del af Elmelund Skov har vi anlagt en vadested med fast stenbund over en skovgrøft markeret med "Vad" på kortet. Vi arbejder på, at få samlet midler ind til etablering af en "Magasindam" i løbet af de kommende år.
 
Ridning på de øvrige skovveje og stier er FORBUDT i Odense Kommunes del af Elmelund Skov dvs. i den østlige del med de naturfarvede piktogrampæle og i 1000 års Skoven.
I Naturstyrelsens del af Elmelund Skov dvs. i den vestlige del med de røde piktogrampæle, er det tilladt at ride i skridt på rabatterne af skovvejene.
 

 
DIT ANSVAR

  • Al ridning i skoven sker på eget ansvar.

  • Benyt altid de afmærkede ridestier. I Naturstyrelsens del af skoven må der også rides i rabatten på skovvejene, men ikke i galop.

  • Afpas altid dit tempo efter forholdene.

  • Sæt farten ned i god tid, når du møder andre skovgæster på ridestierne, og rid højre   om i skridt med så stor afstand, som forholdene tillader.

  • Du må kun springe på etablerede spring i de afmærkede springspor (se        oversigtskortet). Al springning sker på eget ansvar.

  • Hvis I rider i en gruppe, så hold gruppen samlet og kryds veje på én gang, med stor   agtpågivenhed, for at undgå farlige situationer.
 
Kontakt venligst Elmelundskovens Hestelaug på facebook eller her på hjemmesiden, hvis du vil vide mere om foreningen og vores arrangementer, være medlem eller give besked om fejl og mangler på ridestierne.
 
Vi opfordrer alle ryttere til at anvende ridehjelm. Det er også en meget god idé, at du sætter et lille skilt på fx hovedtøjet med dit tlf. nr. så folk der finder din heste hvis den er løbet fra dig kan kontakte dig.
 
Vis hensyn over for andre af skovens gæster – og ikke mindst naturen.

 GOD TUR !
 
 

Film

 
Se videoer der er taget i gennem de senere år fra rideture i skoven.
 
 
Rytterlaugets Fællesture
 
 
 
 
 
Fyns Jagtrideklub.
 
  
 
 
 
Private ture
 
 
 
 
Læg mærke til den markante udvikling der er sket i skoven siden den første jagt i skoven og selve indvielsen af ridestierne i 2016.
 
 
 
 
 
Elmelundskovens Hestelaug, Sitet er opdateret d. 14.05.2024 | CVR: 36269855  | petow@assens.dk