Hestelauget

HESTELAUGETS ARBEJDE

Elmelundskovens Hestelaug så dagens lys på det stiftende møde d. 24. november 2014.
Hestelauget er dannet med det formål, at anlægge og drive ridefaciliteter i Elmelundskoven og 1000 års skoven i partnerskab med lodsejerne, Odense Kommune og Naturstyrelsen. 
 

Arbejdet i 2014 - 2016

Bestyrelsen fik søgt flere fonde og puljer.
Der kom tilsagn om næsten 1.3 mio. kr. fra fgl. puljer:
  • Forstadspuljen, Odense Kommune - 950.000 kr.
  • Lokale Grønne Partnerskaber, Naturstyrelsen - 199.656 kr.
  • Elmelundskovens brugerråd - 47.165 kr.
  • Friluftsrådet - 84.100 kr.
Finansieringen gjorde det muligt, at anlægge et seriøst net af ridestier i skoven.
 
Vi arbejdede ud fra en model hvor stierne blev anlagt i 2 m brede ryddede spor, med grusbelægning hvor det blev skønnet nødvendigt, for at sikre passage hele året i den ret lerede skovbund.
 
I efteråret 2015 anlagde vi selv de ca. 14 km stitracè og efter et off, udbud anlagde NCC ca. 800 m prøvestrækninger med forskellige grus typer.
I sommeren 2016 etablerede Korinth Entreprenør ca. 5,5 km med grus. Vi har nu også etableret forskellige springspor med i alt 27 faste forhindringer. Ridestierne er godt afmærkede med næsten 100 piktogrampæle og skilte med kort over ridestierne på de to store P-pladser i skoven.
 
Vi har fået opsat skiltning ”Rytter på vejen” på de farlige strækninger af Bavnedamvej hvor rytterne er nød til at passere jernbanen for at komme rundt i skoven og der er opsat tilsvarende skiltning på to strækninger af Elmelundvej.

Hestelauget har indgået et partnerskab med Naturstyrelsen og Odense Kommune. Partnerskabet indebærer, at Odense Kommune og Naturstyrelsen lægger arealer til stierne og slår dem én gang i foråret. Den øvrige vedligeholdelse af ridestiernes overflader og fritrumsprofiler skal vi selv sørge for. Vi har indkøbt motorsav og Ferris zero-turn klipper som medlemmerne kan bruge til dette arbejde. 
 
 

INDVIELSEN

Ridestierne blev indviet ved et arrangement d. 2. oktober 2016 med taler af Rådmand Jane Jegind og Skovrider Jakob Harrekilde. Udover de øvrige fremmødte ryttere deltog Fyns Jagtrideklub i deres flotte dannebrogsfarvede antræk.
 
Keld Vidkær optog dagens jagt for Fyns Jagtrideklub som deltog i indvielsen som en del af dagens jagt i Elmelund Skov. I filmen ankomme jagtrytterne til festpladsen ved 8:00 min og arrangementet, taler og snoreklipning ligger mellem 13:00 - 32:00 min på filmen.
Elmelundskovens Hestelaug, Sitet er opdateret d. 14.05.2024 | CVR: 36269855  | petow@assens.dk