Høringer

Lokalplan i Højme

 
Vi har i august 2017 indsendt høringssvar til Odense Kommunes forslag til lokalplan 6-803 for et nyt erhvervsområde i Højme. Det er det område GASA forventes at flytte ud i.
 
Det har længe været et stort ønske for de to rideklubber SAM og HØJ samt de mange private opstaldere i Højme, at kunne komme nemt og sikkert over til tidestierne i Elmelund Skov og 1000 års skoven til hest.
 
Lokalplanforslaget indeholder en skitseret mulighed for at etablerer en stiforbindelse mellem Gl. Højmevej og Sanderumvej langs sydsiden af det nye erhvervsområde. En sådan stiforbindelse som kunne bestå af en kombineret ride- og gangsti vil give ryttere og beboere i Højme en nem og trafiksikker adgang til Elmelund Skov.
I hestelauget håber vi, at der bliver etableret en offentlig ridesti som skitseret i lokalplanforlaget.
 
By-og Kulturudvalget var på besigtigelse tirsdag d. 26. september hvor Hestelauget, Sanderum Rideklub og Højmegård Rideklub var repræsenteret. Højmegård Rideklub stillede med formanden Kirsten til hest og det gav en fin mulighed for at fortælle udvalget hvorfor det var vigtigt at få en ridesti fra Højme til Elmelund Skov.

Efter mødet sendte Rådmand Jane Jegind nedenstående beslutning fra BKU til os:

Et enigt By- og Kulturudvalg behandlede sagen d. 26. september 2017 og nåede frem til, at bede By- og Kulturforvaltningen om at undersøge mulighederne for en ridesti i området, bredt set, og i forbindelse med Elmelund Skov. Jeg håber, at forvaltningen kan vende tilbage og forelægge os nogle muligheder, da vi alle i udvalget forstår jeres ønske.

God weekend.
Venlig hilsen
Jane Jegind
By- og kulturrådmand
 
 
Lokalplansforslag for nyt erhvervsområde i Højme

 

Ny jernbane over Fyn

 
Vi har i september 2016 indgivet høringssvar til Vejdirektoratet i forbindelse med anlæg af den nye jernbane over Fyn.
 
Den nye banelinje er desværre projekteret til at gå tværs igennem Elmelund Skov. Skoven er allerede delt i to af den nuværende jernbane, og med det nye baneprojekt deles skoven yderligere op og de enkelte dele fragmenteres.
 
I hestelauget håber vi, at anlægsprojektet vil kompenserer os for de ridestier og overgange der bliver ødelagt, med nye ridestier og overgange, så vores muligheder for at komme i skoven til hest ikke forringes.
 
 
Ny banelinje gennem Elmelund Skov
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
    
 
 
 
 
Elmelundskovens Hestelaug, Sitet er opdateret d. 21.09.2023 | CVR: 36269855  | petow@assens.dk